Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Wij garanderen uw privacy

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DIT PRIVACYBELEID?

Wij, Bodyreset Personal Training, zijn verantwoordelijk voor dit privacybeleid. Wij zijn een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Oogstplein 7, 3620 Lanaken en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0697534324.

We dragen zorg voor jouw privacy en handelen hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.

WAAROP IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

Dit privacybeleid is van toepassing op het verzamelen, het gebruik, de verwerking en/of de overdracht van persoonsgegevens van (huidige, toekomstige of voormalige) klanten van Bodyreset Personal Training.

MOET IK NOG ANDERE VERKLARINGEN LEZEN?

Wij raden je aan ook ons cookiebeleid en onze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen. Daarin staat hoe je de website van Bodyreset Personal Training en de inhoud ervan mag gebruiken en welke cookies op de onze website gebruikt worden.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

ONZE GEPERSONALISEERDE DIENSTEN VERLENEN

Bij een intakegesprek vragen wij jouw indificatiegegevens om hiermee je account op onze website aan te maken. Hiervoor vragen wij altijd eerst jouw toestemming.

BOEKEN VAN SESSIES

Als je een sessie boekt bij een van onze diensten, moeten we weten wie deze sessie boekt. Daarnaast houden we ook bijkomende informatie bij over deze sessies, zoals de uitgevoerde oefeningen en eventuele opmerkingen. Ook kan er tijdens een sessie extra informatie verworven worden zoals allergieëninformatie bij contact met onze voedingsdeskundigen of kan er een weging gedaan worden na een trainingssessie of intakegesprek. Deze informatie stellen we allemaal ter beschikking in de klantenzone om zo een overzicht van je prestaties te geven.

AANKOPEN VAN CREDITS

Bij het aankopen van een creditbundel gebruiken we je adresgegevens als je een creditbundel koopt, om een factuur te kunnen opstellen. Deze factuur ontvang je via e-mail. Daarnaast controleren we ook elke dag de resterende credits en de bijhorende vervaldatum om je via e-mail te waarschuwen wanneer je credits dreigen te vervallen.

ONZE NIEUWIGHEDEN ONTDEKKEN

Wil je als eerste op de hoogte zijn van onze nieuwigsheden, acties en wedstrijden? Dan kan je je bijvoorbeeld aanmelden voor nieuwsbrieven. Wij zullen hiervoor wel altijd jouw toestemming vragen.

Heb je genoeg van onze e-mails? Dan kan je je makkelijk uitschrijven voor onze nieuwsbrieven via de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief in je mailbox.

ONS CONTACTEREN

Indien je ons contacteert via de contactpagina op onze website, hebben we jouw naam en e-mailadres nodig om je te kunnen antwoorden, hiervoor vragen we altijd je toestemming.

MISBRUIK OPSPOREN EN ONDERZOEKEN

We gebruiken je gegevens ook om misbruiken op of via onze website te voorkomen en op te sporen. Dit gebeurt altijd op basis van een gerechtvaardigd belang of wettelijke grondslag.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Ten eerste verzamelen wij identificatiegegevens van jou. Die informatie krijgen we wanneer je je gegevens rechtstreeks aan ons meedeelt. Je deelt gegevens onder meer wanneer je een gebruiksaccount aanmaakt tijdens een intakegesprek, wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief of wanneer je contact met ons opneemt via de contactpagina.

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Ten tweede verzamelen wij persoonlijke informatie. Ook deze informatie deel je rechtstreeks aan ons mee. Je deelt gegevens onder meer door de enquetes van onze voedingsdeskundigen in te vullen of door je te laten wegen na een trainingssessie.

LOPEN MIJN GEGEVENS RISICO'S

De uitwisseling van informatie via het internet verloopt jammer genoeg nooit volledig veilig. Hackers en virussen zijn nu eenmaal onderdeel van het internet. Daarom kunnen we het verlies van of de toegang door onbevoegden tot gegevens nooit helemaal uitsluiten. We doen er wel alles aan om jouw gegevens op de best mogelijke manier te beschermen. Wij gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -maatregelen om je privacy te garanderen. Bovendien evalueren we die technologieën en maatregelen herhaaldelijk zodat ons systeem zo goed mogelijk bestand is tegen de nieuwste virussen en malware.

DELEN VAN GEGEVENS

Bodyreset Personal Training deelt geen gegevens met derden.

GEGEVENS CONTROLEREN

Omdat het hier over jouw gegevens gaat, vinden we het belangrijk dat je je persoonlijke informatie op elk moment kan controleren. Je hebt de volgende rechten, die je overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de Europese privacywetgeving kan uitoefenen:

RECHT OP INZAGE

Je hebt het recht op inzage van je gegevens. Dat wil zeggen dat je kan nagaan welke gegevens wij van jou hebben. In de eerste plaats kan je je gegevens via jde klantenzone controleren. Voor alle andere informatie die wij over jou zouden kunnen hebben en die niet met het gebruiksaccount zijn verbonden, kan je ons via de contactpagina contacteren. Daar zullen we je vraag zo snel mogelijk behandelen.

RECHT OP RECTIFICATIE

Je hebt het recht op rectificatie van je gegevens. Het zou kunnen dat wij gegevens van jou hebben die niet juist of niet meer juist zijn. Ben je verhuisd of heb je een nieuw e-mailadres? Om je gegevens te laten aanpassen, kan je een van onze medewerkers of via de contactpagina vragen om foute informatie te verbeteren. We zullen je vraag dan zo snel mogelijk behandelen.

RECHT OP WISSING

Je hebt het recht op wissing van je gegevens. Als je wil dat we je gegevens niet langer bewaren of gebruiken, kan je je gegevens bij ons wissen. Je kan vragen om bijvoorbeeld je gebruiksaccount en de gegevens die eraan verbonden zijn, te verwijderen. Voor alle andere gegevens kan je ons via de contactpagina vragen ze te verwijderen.

Bepaalde gegevens die gebruikt worden in de boekhouding mogen uiteraard niet zomaar gewist worden. Deze worden gewist als de verplichte termijn is verstreken.

RECHT OP BEPERKING

Je hebt het recht op beperking van je gegevens. Je kan ons dus verzoeken om de verwerking van je gegevens te beperken. In dat geval blijven we je gegevens bewaren, maar zullen we het gebruik ervan inperken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je meent dat je gegevens onjuist zijn en je niet wil dat we die gegevens nog verwerken totdat ze zijn aangepast. Je hebt dit recht ook wanneer de bewaring of het gebruik van je gegevens door ons onrechtmatig zou zijn, maar je niet zou willen dat we de gegevens verwijderen. We zijn wel niet altijd verplicht om aan dergelijke verzoeken tegemoet te komen. We hoeven dat enkel te doen in de gevallen die door de wet zijn bepaald. Vragen tot de beperking van je gegevens kan je via de de contactpagina stellen. We zullen je vraag dan zo snel mogelijk behandelen.

RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN HET GEBRUIK VAN JE GEGEVENS

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens. Dat wil zeggen dat je je kan verzetten tegen het verdere gebruik van je gegevens door ons. Je kan dit enkel doen wanneer je grondige redenen hebt die verband houden met je specifieke situatie. Wij zijn trouwens niet altijd verplicht om op een dergelijk verzoek in te gaan.

RECHT OM JE TE VERZETTEN

Je hebt het recht om je te verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct-marketingdoeleinden. Daaronder valt onder meer het tonen van reclame (op onze websites of in onze apps) die aan jouw voorkeur en profiel is aangepast. Je kan dit recht uitoefenen via de cookiesinstellingen. Wil je hier meer over weten? Lees dan zeker ons cookiebeleid. Je kan je ook uitschrijven voor nieuwsbrieven, wanneer we je via die weg met informatie over onze content of met aanbiedingen contacteren. Uitschrijven doe je via de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief in je mailbox.

RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN

Je hebt het recht altijd je toestemming in te trekken als de verwerking van je gegevens op basis van jouw toestemming gebeurt.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat biedt jou de mogelijkheid om persoonsgegevens vlot van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Wij zijn wel niet altijd verplicht om op dit verzoek in te gaan.

Wanneer je ons een van de bovenstaande vragen stelt, zou het kunnen dat we eerst bijkomende informatie vragen. Dat moeten we doen om te controleren of jij wel de juiste persoon bent.

HOELANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD

Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het vooropgestelde doel. Als je ervoor zou kiezen om je gegevens niet meer met ons te delen, dan zullen we je gegevens ook niet meer gebruiken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je je voor een van onze nieuwsbrieven uitschrijft of wanneer je je gebruiksaccount verwijdert. We zullen je gegevens wel nog gedurende twee jaar bewaren voor de behandeling van mogelijke klachten of juridische geschillen. In dat geval zijn je gegevens gearchiveerd en slechts beperkt toegankelijk. Na afloop van die bewaartermijn zullen je gegevens uiteraard definitief verwijderd of geanonimiseerd worden.

CONTACTGEGEVENS

Je kan Bodyreset Personal Training contacteren op het volgende adres:

Oogstplein 7
3620 Lanaken
België

Of contacteer onze klantendienst op [email protected].

WIJZIGINGEN

Dit privacybeleid kan aangepast worden, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Natuurlijk laten we je weten wanneer er belangrijke wijzigingen zijn en zullen we je toestemming vragen als dat nodig is. Dit privacybeleid werd het laatst gewijzigd en herzien op 20 juli 2018.