Bodyreset, personal training (PT) steunt Sint-Vincentius Lanaken Sint-Ursula met helikoptervluchten te Lanaken!

Wie of wat is Sint-Vincentiusvereniging Lanaken Sint-Ursula?

(Jan Rosierlaan 5/2 Lanaken)

Doelstelling van de vereniging
Ondanks onze bekommernis, ijver en inzet blijven we geconfronteerd met de complexiteit van de armoede in onze gemeenschap.
Daarom gaan wij samen met de hulpbehoevenden op weg en trachten hen ervan te overtuigen dat het de moeite waard is zich in te spannen en te vechten voor zelfredzaamheid en niet bij de pakken te blijven zitten of te hervallen in gemakkelijkheidsoplossingen. Dit is echter een zeer moeilijke strijd. Toch zijn wij, leden van de Sint-Vincentiusvereniging Lanaken, niet van plan de moed op te geven en zullen wij in de toekomst verder trachten samen te werken met het OCMW om deze minderbedeelden te begeleiden in hun strijd tegen de armoede.

Werkwijze van onze conferentie
Wij werken zoveel mogelijk samen met het OCMW (samenwerkingsovereenkomst)
De hulpbehoevenden die wij helpen, worden meestal gestuurd door het OCMW, de politie of de parochiepriesters. Vanuit het OCMW wordt een verwijsbrief meegegeven.
Wekelijks – op vrijdagnamiddag - deelt de St.-Vincentiusvereniging ongeveer 75 voedselpakketten uit. Deze worden ofwel thuis bezorgd (ongeveer de helft van de verdeelde voedselpakketten), ofwel door de hulpbehoevenden zelf afgehaald in het lokaal in Lanaken tussen 13.00 uur en 14.30 uur. Wie dat wenst, kan ook wat gezellig blijven babbelen bij een kopje koffie en een koekje (gratis). Hiervan wordt gretig gebruik gemaakt.
De producten van de basispakketten komen deels van de Voedselbank, POD-goederen (Vlaamse overheid) en worden deels door de plaatselijke Sint-Vincentiusvereniging aangekocht.

Iedere vrijdagnamiddag brengen enkele leden van de vereniging (steeds dezelfde mensen) voedselpakketten aan huis (bij mensen die zelf geen vervoer hebben). Zij doen dit met de bestelwagen van de vereniging of met eigen wagen.
Mensen met problemen kunnen altijd bij ons terecht. Daarom is het zo belangrijk dat we voldoende ruimte hebben om deze mensen voldoende aandacht te geven. Zij hebben het vaak echt nodig eens met iemand over hun moeilijkheden te kunnen praten en indien mogelijk een oplossing aangereikt te krijgen.

Indien blijkt dat iemand van deze minderbedeelden zich niet gemeld heeft bij het OCMW, proberen wij hem ervan te overtuigen dat het OCMW hem wel degelijk steun kan bieden. Desnoods gaat iemand van de vereniging met die persoon mee naar het OCMW.
De vereniging beschikt ook over een grote voorraad aan tweedehandskleding, die door enkele vrouwen wordt gesorteerd en verdeeld. Iedere vrijdagnamiddag kunnen de kansarmen kleding, beddengoed of schoenen uitkiezen tegen een kleine bijdrage.
Voorzitter : Luk Poismans

Ik vlieg mee!